DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj: 90/21)

Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja sportskog registra ("Službeni glasnik RS", broj: 55/21)

Praviilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti ("Službenii glasnik RS", broj: 46/21)

Zakon o sportu Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj: 79/20)

Zakon o ličnom imenu ("Službeni glasnik RS", broj: 82/19)

Zakon o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", broj: 22/19,131/20)

Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik RS", broj 46/17)

Zakon o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik RS", broj: 45/17)

Pravilnik o uzbunjivanju i postupanju građana u slučaju opasnosti ("Službeni glasnik RS", broj: 53/13)

Zakon o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj: 6/07, 52/11, 67/13, 106/15)

Zakon o državljanstvu RS ("Službeni glasnik RS" broj: 35/99, 58/09,18/10)

Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/01, 103/11, 87/13)

Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" brој: 49/06,76/11)

Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 32/01, 56/08, 58/15)

Zakon o putnim ispravama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 120/08)

Zakon o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik RS”, broj: 68/07, 109/12)

Zakon o ličnom imenu (“Službeni glasnik RS”, broj: 27/93, 15/10)

Zakon o matičnim knjigama (“Službeni glasnik RS”, broj: 111/09, 43/13)

Zakon o ravnopravnosti polova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/03, 102/09, 32/10)

Zakon o sportu (“Službeni glasnik RS”, broj: 4/02, 66/03, 73/08, 102/08

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18)