DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS”, broj: 2/05)

Strategija Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma (“Službeni glasnik BiH”, broj: 67/05)

Dekada uključenja Roma 2005-2015. godine

Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS”, broj: 89/04)