DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/20)

Pravilnik o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji, zdravstvenoj knjižici i elektronskoj zdravstvenoj knjižici ("Službenii glasnik RS", broj: 102/19)

Pravilnik o načinu, postupku, obliku, obimu i rokovima korišćenja sredstava JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ("Službeni glasniik RS", broj: 72/19)

Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ("Službeni glasnik RS", broj: 100/17)

Strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period 2018. do 2021. godine

Pravilnik o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske, maj 2011,"Službeni glasnik RS", broj: 72/12,58/17,102/17)

Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu ("Službeni glasnik RS", broj: 102/11,117/11,128/11,101/12,28/16,83/16 109/17,115/17,17/18,53/18,59/18,112/18,17/19,98/19,21/20,19/21)

Registar zaštitnika prava osiguranih lica

Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica, februar 2011,"Službeni glasnik RS", broj: 21/14

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, broj: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08 , 1/09106/09, 110/16,94/19)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj: 106/09, 44/15

Odluka o minimalnom paketu osnovne zdravstvene zaštite (“Službeni glasnik RS”, broj: 21/01)

Zakon o zabrani prodaje i upotrebe duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina("Službeni glasnik RS" , br.46/0474/0496/05, 92/09)

Zakon o zabrani reklamiranja duvanskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br.46/04,74/04,92/09)

Zakon o zabrani pušenja duvanskih proizvoda na javnim mjestima ("Službeni glasnik RS", br. 46/04,74/04, 92/09)

Uredba o zabrani prodaje i upotrebe alkoholnih pića na javnim mjestima licima mlađim od 18 godina ( "Službeni glasnik RS", broj 106/06)

Uredba o zabrani prodaje, upotrebe i usluživanja alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina u ugostiteljskim objektima ("Službeni glasnik RS",broj:50/11)

Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju (“Službeni glasnik RS”, broj: 9/02)

Strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period od 2008. do 2012. godine