ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 63/18)

Закон о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце (Службени гласник РС", број 31/18, 61/21)

Кривични законик Републике Српске ("Службени гласник РС", број 64/17,15/21, 89/21)

Правилник о примјени мјере полицијског упозорења ("Службени гласник РС", број: 32/17)

Закон о јавном реду и миру ("Службени гласник РС", број: 11/15)

Закон о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 63/14,110/16)

Упутство о начину вођења евиденција о изреченим васпитним мјерама ("Службени гласник РС", број: 66/12)

Закон о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 53/12, 91/17, 66/18,15/21)

Правилник о кућном реду за извршење васпитне мјере упућивања у васпитно-поправни дом ("Службени гласник РС", број: 31/12)

Правилник о примјени мјере полицијског упозорења ("Службени гласник РС", број: 117/10)

Правилник о дисциплинској одговорности малољетника који се налазе на извршењу заводских васпитних мјера и издржавању казне малољетничког затвора ("Службени гласник РС", број: 101/10)

Правилник о примјени васпитних мјера посебних обавеза према малољетним учиниоцима кривичних дјела ("Службени гласник РС", број: 101/10)

Правилник о примјени васпитних препорука према малољетним починиоцима кривичних дјела ("Службени гласник РС", број: 101/10)

Програм едукације о стицању посебних знања и континуираном стручном оспособљавању и усавршавању лица која раде на пословима преступништва младих и кривично правне заштите дјеце и малољетника ("Службени гласник РС", број 101/10)

Стратегија против малољетничког преступништва у БиХ ( 2006-2010)

Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ("Службени гласник РС", број: 13/10 61/13,68/20)