DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 63/18)

Zakon o posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ("Službeni glasnik RS", broj: 31/18, 61/21)

Krivični zakonik Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj: 64/17,15/21, 89/21)

Pravilnik o primjeni mjere policijskog upozorenja ("Službeni glasnik RS", broj: 32/17)

Zakon o javnom redu i miru ("Službeni glasnik RS", broj: 11/15)

Zakon o prekršajima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj: 63/14,110/16)

Uputstvo o načinu vođenja evidencija o izrečenim vaspitnim mjerama ("Službeni glasnik RS", broj: 66/12)

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj: 53/12, 91/17,66/18,15/21)

Pravilnik o kućnom redu za izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom ("Službeni glasnik RS", broj: 31/12

Pravilnik o primjeni mjere policijskog upozorenja ("Službeni glasnik RS", broj: 117/10)

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti maloljetnika koji se nalaze na izvršenju zavodskih vaspitnih mjera i izdržavanju kazne maloljetničkog zatvora ("Službeni glasnik RS", broj: 101/10)

Pravilnik o primjeni vaspitnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela ("Službeni glasnik RS", broj: 101/10)

Pravilnik o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela ("Službeni glasnik RS", broj: 101/10)

Program edukacije o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivično pravne zaštite djece i maloljetnika ("Službeni glasnik RS", broj: 101/10)

Strategija protiv maloljetničkog prestupništva u BiH ( 2006-2010)

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Sl.glasnik RS" br.13/10,61/13,68/20)