ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Народна скупштина Републике Српске је на редовној 21.сједници одржаној 27.04.2022. године усвојила Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2021. годину.

У извјештајној години институција Омбудсмана за дјецу је поступала у 429 појединачних предмета од којих је 407 отворено по запримљеним пријавама/жалбама. Омбудсман за дјецу је окончао рад на 328 пријава/жалби, док је у фази рјешавања остала 1 пријава.   

Обраћања су се углавном односила на надлежности и овлаштења неких од институција које брину о дјеци, информације о томе која законска регулатива се примјењује и како су дефинисана поједина питања везана за остваривање орава дјетета.   У извјештајној години сачињена су и два посебна извјештаја који се односе на учешће дјеце и младих на играма на срећу, као и на насиље над дјецом у породици, те је достављена иницијатива за измјене и допуне Закона о дјечијој заштити Републике Српске.   

Омбудсман је у Извјештају указао на потребу и важност измјена и допуна Породичног закона, на доношење стратешког документа који треба да дефинише дугорочне политике ради унапређења положаја дјеце, као и да је потребан надзор и праћење постојећих закона и ефеката на том плану.