ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Министарство просвјете и културе Републике Српске одржало је у Административном центру Владе Републике Српске стручну расправу о Нацрту Стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања за период 2022-2030. године, која треба да буде нови свеобухватни документ образовних политика за период од осам година.

Нова Стратегија припремљена је као одговор на изражене промјене у образовном систему, са намјером да се кроз њу поставе јасне смјернице за дјеловање за све актере, без обзира да ли се ради о дјеци, васпитачима, наставницима, родитељима, доносиоцима одлука и осталим члановима заједнице.

Стратешки циљеви дефинисани новом Стратегијом су повећање обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем, иновирани програми за предшколско, основно и средње образовање, иновирани уџбеници, те обезбијеђени програми стручног усавршавања васпитно-образовних радника и јачање повезаности образовања са тржиштем рада.

Поред бројних учесника из области образовања и рада са дјецом, стручној расправи је присуствовала и омбудсман за дјецу Драгица Радовић.