ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

У оквиру обиљежавања Међународног дана дјетета, Омбудсман за дјецу организовао је онлајн састанак са темом "Адолесценти и ментално здравље". Поред представника Омбудсмана за дјецу учесници састанка су били психолози средњих школа из Добоја, Бијељине и Требиња, ученици средњих школа из ова три града као и психолог из Центра за ментално здравље Добој. Ментално здравља као интегрални дио физичког здравља постаје све актуелнији изазов у свијету па и на нашим просторима. Пандемија ковид 19 је додатно допринијела да све већи број становништва, како одраслих тако  и дјеце осјећа проблеме из домена менталног здравља.

Учесници састанка су истакли да је пројекат "Брига о дјеци - заједничка одговорност и обавеза" у оквиру којег је развијен реферални механизам подршке дјеци у школама у Републици Српској и индикатори за идентификацију ученика у ризику значајно допринио да се о проблемима менталног здравља више говори у средњим школама. Међутим, навели су да је проблем стигматизације присутан и да се на разбијању стигме везане за ментално здравље треба континуирано радити од најранијег доба.

Такође, сарадња са родитељима и тимовима породичне медицине истакнута је као један од начина да се очувању менталног здравља адолесцената приступи на адекватан начин. Оснаживање наставника да препознају проблеме са којима се ученици сусрећу наведено је као још један важан сегмент ланца бриге за ментално здравље адолесцената. Ученици који су учествовали у радионици истакли су интерес да стекну додатна знања везано за ментално здравља, те да се упознају са техникама рада вршњачких група за помоћ као би могли бити подршка својим вршњацима.

Овај састанак је замишљен као први корак у развијању активности које би се бавиле питањем менталног здравља адолесцената. Омбудсман за дјецу ће наредне активности дизајнирати у сарадњи са учесницима иницијалног састанка и осталим релевантним актерима.