ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

У организацији УГ Фондација „ЛАРА", уз подршку Краљевине Норвешке у оквиру МАТРА програма, одржан је Конференцијски форум под називом „Превенција дискриминације на основу пола".

На форуму су поред организатора и неколико корисница услуга „Сигурне куће", учествовали и представници Основног суда Бијељина, Градске управе Бијељине, Центра за социјални рад, Завода за запошљавање и замјеница омбудсмана за дјецу Јованка Вуковић. Форум је за циљ имао упознавање учесника са начинима превенције дискриминације на основу пола, законским оквиром у овој области, механизмима заштите и случајевима из праксе. Учесници су такође упознати и са локалним гендер планом као механизмом за превенцију дискриминације на основу пола на локалном нивоу.

Кроз излагање замјенице омбудсмана, учесници Форума су упознати са овлаштењима, радом и искуствима Институције, са акцентом на најчешће кршена права дјеце у претходној години, па и права на заштиту од дискриминације. Указано је на значај превентивног дјеловања Институције у спречавању дискриманције кроз едукацију дјеце.