ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Поводом Међународног дана борбе против злоупотребе дроге, Центар за ментално здравље Добој организовао је 28. јуна 2021. године округли сто на тему: „Превенција употребе дроге код младих", који је окупио представнике установа регије Добоја (здравство, образовање, центре за социјални рад, итд.). Округлом столу присуствовао је и представник Омбудсмана за дјецу.

Учесници су се сложили да се ради о веома комплексном проблему и да је за успјешну превенцију неопходна израда свеобухватног мултисекторског програма превенције у чијој припреми треба да ангажују стручњаци из свих сегменaта друштва (законодавство, ресорна министарства, здравство, васпитно-образовне установе, центри/службе за социјални рад, јединице локалне самоуправе, полиција,...) уз обавезно уважавање мишљења и ставова младих на које се такав програм односи, а којег треба да синхронизовано прати свеобухватна активна информативна и едукативна кампања.