ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Међународни дан дјеце жртава насиља обиљежава се 4. јуна широм свијета, почев од 1983. године на иницијативу Уједињених нација, као подсјетник да многа дјеца доживљавају различите облике насиља те како би се нагласила важност заштите дјеце и неопходност заједничког ангажмана у борби против свих облика насиља над дјецом.

Насиље над дјецом јавља се у различитим облицима - занемаривање дјетета, физичко злостављање, психичко насиље, сексуално искориштавање, насиље путем интернета, при чему је велики проблем што се оно често не препознаје на вријеме па изостаје одговарајућа реакција надлежних, како у дијелу подршке и помоћи дјетету тако и у дијелу утврђивања одговорности починитеља.

Иако породица има примарну улогу у развоју и одрастању дјетета, нажалост, многа дјеца управо у породици и у најранијој доби доживљавају различите облике занемаривања, повређивања њихових права, понижавања и злостављања. Насиље које дјеца доживљавају у породице никако није одговорност само породице, без обзира што се догађа унутар ње, већ је то озбиљан друштвени проблем.

Стога је и одговорност одраслих већа јер је сваки облик насиља, злостављања и занемаривања дјетета озбиљна пријетња одрастању дјетета јер угрожава основно право дјетета - право на живот и развој. Осигуравање права дјетета на поштовање његовог људског достојанства, физичког и психичког интегритета, спријечавањем свих облика насиља и злостављања, нужан је предуслов за осигуравање свих других права дјетета. 

Дјеца имају право на одрастање у средини која пружа поштовање и подршку и у којој нема насиља, јер само таква средине потиче развој личности дјетета и ствара будуће грађане одговорне и према себи и према другима.