ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Народна скупштина Републике Српске је на 16. редовној сједници одржаној 28.04.2021. године једногласно усвојила Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу Републике Српске. Ово је дванаести по реду извјештај Омбудсмана за дјецу који садржи преглед стања остваривања и заштите права дјеце у Републици Српској и приједлог мјера за унапријеђење постојећег стања.

У току 2020. године Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 440 појединачних предмета од којих је 418 предмета отворено по запримљеним пријавама/жалбама, 22 предмета је покренуто на иницијативу Омбудсмана за дјецу по службеној дужности, док је 31 предмет пренесен из ранијег периода.

Поред обраде појединачних пријава/жалби Омбудсман за дјецу је упутио 10 препорука одговорним странама да предузму одговарајуће мјере у циљу отклањања ситуација које доводе до повреда права дјетета, сачинио 1 посебан извјештај, те доставио иницијативу за измјене и допуне Закона о дјечијој заштити Републике Српске.

Омбудсман за дјецу ће наставити инсистирати на већ раније упућеним иницијативама и препорукама, а нарочито на измјенама и допунама Породичног закона, на шта се указује и овим Извјештајем, доношењу Закона о тзв. „Алиментационом фонду", те доношењу Дугорочног стратешког документа за унапријеђење друштвене бриге за дјецу.

У складу са епидемиолошком ситуацијом и прописаним мјерама, имајући у виду приоритетно заштиту здравља дјеце, Омбудсман за дјецу ће и даље остваривати сарадњу са дјецом и школама, како би дјецу упознали са њиховим правима и могућностима заштите тих права, те их подстакли на изношење њиховог мишљења.