DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, putem zoom platforme, Pokrajinski zaštitnik građana Vojvodine - ombudsman, organizovao je okrugli sto pod nazivom "Pandemija i ljudska prava - izazovi i dileme".

Pozivu da učestvuju u razmjeni iskustava ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u uslovima pandemije, osim organizatora, odazvali su se predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji, Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti, UNICEF Srbija, Ombudsman za djecu RS, Ombudsman za ljudska prava BiH, te predstavnici asocijacija osoba sa mentalnim invaliditetom, nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i predstavnici medija.

Ovo je bila prilika da predstavnici institucija iznesu svoja iskustva i zapažanja, kao i probleme sa kojima se suočavaju zemlje u regionu u ostvarivanju zaštite prava djeteta, prava onih koji žive u teškim ekonomskim uslovima, osoba sa invaliditetom, te potrebu dodatnog sistemskog angažovanja u zaštiti od svih oblika nasilja.

Ombudsman za djecu Dragica Radović govorila je o potrebi uspostavljanja dodatnih mehanizama zaštite potrebnih za zaštitu djece od nasilja u skladu sa zakonom utvrđenim ovlaštenjima, te propisanim mjerama za zaštitu zdravlja.