DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra u cijelom svijetu obilježava se „Dječija nedjelja", nedjelja u kojoj se promovišu prava djeteta uz različite kulturno-obrazovne i sportske aktivnosti namijenjene djeci.

Manifestacija Dječija nedjelja ove godine održaće se u periodu od 05. do 11. oktobra pod zajedničkim sloganom: „Zdravo tijelo, vedar duh", a Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti  donijelo je Program aktivnosti za vrijeme trajanja Dječije nedjelje u Republici Srpskoj, u koji su uključene aktivnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva prosvjete i kulture, Ombudsmana za djecu i aktivnosti gradova i opština.

Zbog trenutne situacije uzrokovane virusom COVID-19 sve aktivnsoti i programi se odvijaju u skladu sa epidemiološkim mjerama, uz poštovanje Preporuka JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Institucija Ombudsmana za djecu je svoje aktivnosti prilagodila epidemiološkoj situaciji i preporučenim mjerama, pa će neke od aktivnosti u narednom periodu biti organizovane online, ali je izuzetno važno da se održi komunikacija sa djecom, da im se pruži prilika da iznesu svoja razmišljana o svim pitanjima koja ih se tiču.

Dječija nedjelja je upravo prilika da se kroz različite kulturno-obrazovne i sportske aktivnosti, radionice u njihovom ambijentu i druge prigodne aktivnosti, podsjetimo i na jedno od osnovnih načela UN Konvencije o pravima djeteta - pravo na participaciju, pravo da se njihov glas čuje, a posebno njihova razmišljanja o tome kako se snalaze u trenutnoj situaciji, u kojoj su im nametnuta mnoga ograničenja.