ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Право на образовање дјеце је једно од основних права, и може се слободно рећи, једно од најважнијих права. УН Конвенција о правима дјетета, јасно наглашава да дјеца имају право на образовање на основу једнаких могућности и да образовање дјеце треба да буде, између осталог, усмјерено на развој личности дјетета и његових менталих и физичких способности до крајњих граница.

Међутим, комплетна ситуација са корона вирусом изазвала је незапамћени утицај у свим сегментима живота укључујући и образовање дјеце и младих у цијелом свијету, па тако и на нашим просторима. Сама ситуација са корона вирусом се разликује од државе до државе, од регије до регије. Када је ријеч о образовању, генерално су сви одмах на почетку пандемије прешли на онлајн наставу уз разне специфичности и разлике. Стручна јавност тврди да је оваква ситуација додатно продубила неједнакости и погоршала већ присутну кризу учења јер је милионима дјеце, младих и одраслих онемогућен једнак приступ образовном систему. Поред тога, бројни су аргументовани ставови стручне јавности да се „жива ријеч" наставника и поред свих технолошких и информационо комуникационих технологија, не може замијенити.

Влада Републике Српске донијела је одлуку да настава  у школској 2020/2021 години у Републици Српској почиње 01. септембра 2020. године у школским клупама, уз поштовање мјера које су прописали Министарство здравља и социјалне заштите и Институт за јавно здравство Републике Српске.

Мора се прихватити чињеница да је због избијања пандемије и примјене разних мјера с циљем заштите живота и здравља свих грађана, а посебно дјеце дошло до промјене наших устаљених навика у свим сегментима живота, па и у сегменту образовања. Непходно је у сасвим новим околностима изнаћи најбоља рјешења која ће пружити и довољну заштиту наших најмлађих, али и у исто вријеме омогућити им стицање знања и вјештина у пуном обиму. Заједно са Републичким педагошким заводом, Министарство просвјете и културе је сачинило  план организације наставе, према коме ће наставни час трајати 30 минута у основној школи и 20 минута у средњој школи, а ученици ће бити подијељени у групе од максимално 15 ученика, док за дјецу која не буду у могућности да прате наставу у школским клупама биће организована онлајн настава.

Омбудсман за дјецу је протеклих дана активно пратио све активности везане за почетак школске године и у сталној је вези за бројним основним и средњим школама и потпуно је јасно да је организовање наставе у условима пандемије велики изазов за све. Надлежне институције у Републици Српској су дале препоруке за организовање наставе које је неопходно испоштовати, али се морају узети у обзир и све специфичности појединих школа што ствара и обавезу наставном кадру да са повећаном пажњом прате ситуацију и уложе максималне напоре и предузимају све мјере у најбољем интересу дјеце у својим школама. Сва упутства морају бити јасна и веома је важно објаснити дјеци на њима примјерен начин комплетну ситуацију и да увијек постоји могућност да се постојеће епидемиолошке мјере и промјене. Омбудсман за дјецу наглашава да је у цјелокупној ситуацији основни приоритет заштита живота и здравља дјеце и њихових породица, али и наставног и стручног особља у школама. Прилично је јасно да се крај пандемије још увијек не назире те да трајно затварање школа није прихватљиво рјешење. С обзиром да се и ситуација на терену разликује од регије до регије, јасно је да не постоји универзалан приступ рјешавању овог питања. Зато, Омбудсман за дјецу позива све школе да прате стање на свом простору и подсјећа на све епидемиолошке препоруке и смјернице стручњака које се морају испоштовати, али и прилагодити својим приликама водећи рачуна прије свега о безбједности за све.

УН-ов Одбор за права дјетета, упозоравајући на низ негативних посљедица које би спровођење ванредних мјера у склопу спречавања ширења болести ЦОВИД-19 могло имати на дјецу и остваривање њихових права из Конвенције о правима дјетета, је још 8. марта ове године позвао све државе да обрате посебну пажњу на заштиту дјеце у новонасталим околностима. Такође, и УНИЦЕФ је упутио позив да се поновном отварању школа да приоритет и да школе буду међу првим јавним просторима који ће бити отворени након ЦОВИД-а-19, образлажући свој став тиме да дјеца и школе нису главни покретачи епидемије у земљама; не постоје познати докази о корелацији између стопе преноса болести и отворених или затворених школа. Докази о негативним учинцима затварања школа су огромни, уз дугорочне импликације по учење, сигурност, здравље и добробит дјеце.

УНИЦЕФ јасно указује да уколико не дамо приоритет поновном отварању школа, видјети ћемо поништавање свега што је постигнуто у образовању у протеклим годинама. Најбољи интереси дјеце морају бити у средишту одлучивања о томе када ће се и како школе поново отворити. УНИЦЕФ је дао и три кључна приоритета приликом поновног отварања школа и то:

  • Обухват најрањивијих
  • Унапријеђење подучавања
  • Испуњавање здравствених, психосоцијалних и других потреба дјеце и младих.


Омбудсман за дјецу подсјећа да је Институт за јавно здравство Републике Српске објавио препоруке у вези са почетком школске године и организацијом наставе у Републици Српској, које је неопходно поштовати, а истиче да је у свим активностима које се тичу дјеце неопходно водити рачуна о њиховом најбољем интересу.

                                                                    Омбудсман за дјецу

                                                                        Драгица Радовић