DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Instituciju Ombudsmana za djecu Republike Srpske, kancelariju u Bijeljini, posjetili su studenti Univerziteta Istočno Sarajevo, sa Pravnog i Ekonomskog fakulteta, odjeljenja u Bijeljini. Posjeta je bila organizovana u saradnji sa Gradskom upravom, s ciljem detaljnijeg upoznavanja studenata sa radom institucija i ustanova koje funkcionišu u Bijeljini.

Tom prilikom zamjenica ombudsmana približila je studentima značaj, ulogu i način funkcionisanja Institucije. Razgovaralo se i o konkretnim slučajevima narušavanja prava djece kao i djelovanju Institucije na njihovom ostvarenju. Buduće pravnike je posebno zanimao zakonodavni okvir rada Institucije i saradnja sa  drugim relevantnim institucijama društva, prevashodno sa pravosudnim organima.

Na kraju posjete, studenti su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da se bliže upoznaju sa izazovima rada u instituciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske, o čemu, kako su sami istakli, nisu znali dovoljno.