ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Народна скупштина Републике Српске је на 10.редовној сједници одржаној 02. јула 2020.године усвојила Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу Републике Српске за 2019.годину.

Ово је једанаести по реду извјештај Омбудсмана за дјецу, који садржи преглед стања остваривања и заштите права дјеце у Републици Српској и приједлог мјера за унапријеђење постојећег стања.

Током 2019.године Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 635 појединачних предмета, од којих је 518  предмета отворено по запримљеним пријавама/жалбама, 18 предмета је покренуто на иницијативу Институције (по службеној дужности), док је 48 предмета пренесено из ранијег периода.

Поред обраде појединачних предмета Омбудсман за дјецу је упутио 13 препорука одговорним странама да предузму одговарајуће мјере у циљу отклањања ситуација које доводе до повреде права дјетета, сачинио један посебан извјештај, те доставио мишљење на нацрт Закона о заштити  и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, и иницијативу за измјене и допуне Закона о превозу у друмском саобраћају, а везано за остваривање права дјетета у овој области.

У извјештају је истакнуто да су у области заштите права дјетета од насиља, задњих неколико година направљени значајни помаци - у примјени је Протокол о поступању у случајевима насиља, злостављања или занемаривања дјетета, измијењен Кривични законик, усвојен Закон о посебном регистру лица правоснажно осуђених за криивична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, сачињени су и годишњи извјештаји надлежних ресора о случајевима насиља над дјецом..., али и напредак у повећању осјетљивости  надлежних у заштити дјеце од насиља.

Такође, поново је указано на потребу измјена Породичног закона, јер је евидентно да област повреде права дјетета у систему породичноправне заштите није системски ријешена, на потребу доношења Стратешког документа за унапређење друштвене бриге о дјеци у Републици Српској, на који Институција годинама указује, те других важних докумената којима ће се осигурати адекватна заштита дјеце.