ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јуни Међународним даном борбе против злоупотребе дрога и незаконите трговине дрогама, (Резолуцијом 42/112, 1987. године), као израз одлучне потребе јачања дјеловања и сарадње у овој области. Циљ је међународно друштво без дрога. 

Злоупотреба опојних дрога данас је у свијету један од најозбиљних друштвених проблема који се директно или индиректно тиче различитих аспеката друштвеног дјеловања. Злоупотреба опојних дрога узрокује велике социјалне, здравствене али и безбједносне проблеме у сваком друштву. Према извјештајима центара за ментално здравље широм Републике Спрске, овом појавом највише су погођени млади. Због тога је неопходно организовано и системско дјеловање свих релевантних субјеката у друштву како би се адекватно одговорило на оправдане захтјеве јавности за спровођење енергичнијих активности на сузбијању ове негативне појаве у развоју друштва.

Јасне, одлучне и сталне системске мјере мора да прати свеобухватна јавна кампања за подизање свијести широке јавности о великим проблемима и штетним посљедицама које злоупотреба опојних дрога доноси појединцима, нарочито младим људима, као и цијелом друштву у цјелини, те иницирати код свих субјеката заштите дјеце и младих предузимање свеобухватних мјера и активности како на превенцији, тако и на откривању и санкционисању.