DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

I u vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja obraćanja građana Instituciji ombudsmana za djecu najčešće su u vezi sa ostvarivanjem prava djeteta na kontakte i druženja sa roditeljem sa kojim ne živi.

Obraćanja su uglavnom vezana za strah roditelja da li će drugi roditelj biti dovoljno odgovoran, da li će zaštititi dijete ali i druge starije osobe koje bi bile u kontaktu sa djetetom, da li će ga pustiti na igralište, roditelji navode da zbog novih okolnosti mjesto i vrijeme predviđeno za kontakte nije moguće ispoštovati jer  je školski raspored djece drugačiji a i radne obaveze roditelja.

Roditelji zaboravljaju da djeca i u najranijem uzrastu dobro razumiju emocionalnu atmosferu u kojoj odrastaju, da razumiju i strahove roditelja i njihovu zabrinutost, a sada je najvažnije da djetetu budu podrška, da se djeca osjećaju sigurno i zaštićeno. 

Zdravlje djece je najvažnije i roditelji bi, u ovom vanrednom stanju, trebali dodatno  preduzeti sve potrebne mjere, bez obzira na njihove sukobe i neslaganja, da zaštite zdravlje i djece i porodice, pa i kada je u pitanju ostvarivanje prava djeteta na kontakte sa roditeljem sa kojim ne živi. 

Brojne su tehnološke mogućnosti kojima se može obezbijediti da kontakt bude  redovan i kontinuiran i bez straha (telefon, viber,skype...). Bez obzira što kontakt putem digitalnih i/ili komunikacijskih sredstava ne može zamijeniti druženje i vrijeme koje provode zajedno uz držanje za ruku, ova sredstva ipak omogućavaju da se kontakti sačuvaju i  u vrijeme pandemije. 

Važno jeste sačuvati kontakte djece i roditelja, ali prioritet je sačuvati zivote izdravlje i spriječiti širenje infekcije, jer i pandemija i vanredno stanje su privremeni i proći će.