DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U Sarajevu je u srijedu 20.11.2019.g. održana konferencija „Pobrkali ste prioritete, na prvo mjesto stavite dijete".

U radu Konferencijie, pored predstavnika institucija i nevladinih organizacija, učestvovala su i djeca koja su prezentovala Dječiji izvještaj o stanju prava djece u BiH, preporuke UN Komiteta za prava djece, te preporuke djece šta i kako u sistemu zaštite djece treba mijenjati. Osnovna poruka je da se glas djece čuje, te da im se obezbjedi ostvarivanje prava pod istim uslovima.

Konferenciji je, iz institucije Ombudsmana za djecu, prisustvovala Nada Grahovac, koja je između ostalog ukazala na napredak koji je napravljen u sistemu zaštite djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i na potrebu preduzimanja dodatnih mjera i aktivnosti radi unapređenja sistema zaštite djece od nasilja.