ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

У организацији Мисије ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини, данас је у Бањој Луци одржана презентација Смјерница за препознавање дискриминације у области образовања.

Смјернице је израдила Радна група сачињена од представника свих надлежних министарстава просвјете у БиХ, у периоду од децембру 2015. године до маја 2017. године. Скупу су присуствовали представници школа министарстава и Омбудсмана за дјецу.

Смјернице су представљене кроз 7 тачака и дају упуте за препознавање и препоруке за заштиту од дискриминације у образовању. Смјерницама се, поред осталог, доприноси стварању инклузивног и сигурног окружења у школама, уз пуно уважавање етничке разноликости Босне и Херцеговине.