ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

На Јахорини је 12. новембра 2019. г у организацији УГ „Отахарин" одржана конференција „Заштита права и најбољег интереса дјеце у ризику", чији циљ је презентовање релевантних истраживања, добрих пракси и отварање дијалога у изналажењу системских рјешења за заштиту дјечијих права и најбољег интереса дјеце која су изложена ризику да постану жртве кривичних дјела и дискриминације.

На конференцији су присуствовали представници надлежних институција Града Бијељина, надлежних министарстава и невладиних организација.

Из институције Омбудсмана за дјецу конференцији је присуствовала Нада Граховац, која је говорила о искуствима Институције у примјени Закона о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку, те о истраживању о просјачењу дјеце које је Институција радила.

Заједничка је оцјена свих учесника конференције да је неопходно стално радити на унапређењу сарадње између надлежних институција, али и њихове сарадње са невладиним сектором, да је неопходно успоставити механизме за прикупљање података о дјеци, те осигурати да најбољи интерес буде обезбјеђен у свим ситуацијама када се доносе одлуке које се односе на дјецу, а што укључује и дјецу у ризику.