ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Представница Омбудсмана за дјецу Републике Српске посјетила је данас Средњу стручну школу „Јања" у Јањи поред Бијељине.

У разговору са директорицом школе сазнали смо да школа има 316 ученика, распоређених у 17 одјељења у три усмјерења и то: геодезија и грађевинарство машинство и обрада метала и трговина, угоститељство и туризам. Напоменула је да је ово једина средња школа у регији која има смјер геодезије и грађевинарства (са занимањима грађевински и архитектонски техничар), као и туризма и угоститељства (занимања кулинарски техничар, кувар и туристички техничар) и да постоји интересовање свршених основаца за упис у ову школу, али проблем представља удаљеност школе од града Бијељине, тј. цијена превоза како ученика, тако и наставног особља.

Едукативна радионица на тему „Да ли знамо шта је насиље?" одржана је са 23 ученика I-4 разреда, усмјерења туризам и угоститељство. Ученици су активно учествовали износећи примјере насиља из свог окружења, или гдје су и сами били актери. Кроз игру улога, којом су представљане разне врсте насиља, износили су мишљења о томе како би они поступали у датој ситуацији. Показало се да немају  јасну информацију о томе коме у школи да се обрате у случају насиља, о чему је, по завршетку радионице, представница Омбудсмана упознала директорицу и психолога школе, предлажући им да проведу активности на упознавању ученика, нарочито оних у првом разреду, са одредбама Протокола о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему.

Саговорници из школе су изнијели податак да је број случајева вршњачког насиља у паду, што је свакако добро, али су додали да је значај број ученика, који имају неповољан и неподстицајан породични амбијент (структурално и функционално поремећене породице, лош социјални стаутус, социо-патолошке појаве у породици.. ). Сложили су се да је потребна боља сарадња школе са органом старатељства, Центром јавне безбједности, као и са институцијом Омбудсмана за дјецу, како у ситуацијама када се јави проблем, тако и превентивно.