ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

У организацији УНИЦЕФ БиХ у Сарајеву су одржане консултације са партнерима у вези са Нацртом ситуационе анализе о положају дјеце у Босни и Херцеговини, те приоритетима УНИЦЕФ-овог програма за Босну и Херцеговину за период 2021 - 2025. године.

Партнерима су презентовани главни налази и препоруке из Нацрта ситуационе анализе, након чега су имали прилику пружити повратне информације о повредама права дјеце, с посебним освртом на рањиве скупине дјеце. Са представницима УНИЦЕФ-а размотрени су и стратешки програмски приоритети УНИЦЕФ-а у БиХ за период 2021-2025.година на основу Ситуационе анализе и Циљева одрживог развоја до 2030. године, те су позвани партнери да дају своје сугестије и приједлоге области у којима би УНИЦЕФ могао пружати подршку у периоду 2021-2025. година.

Консултацијама су присуствовали представници надлежних институција власти на различитим нивоима, организација цивилног друштва, академске заједнице, приватног сектора и међународних развојних партнера, као и омбудсман за дјецу Републике Српске Драгица Радовић.