DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji UNICEF BiH u Sarajevu su održane konsultacije sa partnerima u vezi sa Nacrtom situacione analize o položaju djece u Bosni i Hercegovini, te prioritetima UNICEF-ovog programa za Bosnu i Hercegovinu za period 2021 - 2025. godine.

Partnerima su prezentovani glavni nalazi i preporuke iz Nacrta situacione analize, nakon čega su imali priliku pružiti povratne informacije o povredama prava djece, s posebnim osvrtom na ranjive skupine djece. Sa predstavnicima UNICEF-a razmotreni su i strateški programski prioriteti UNICEF-a u BiH za period 2021-2025.godina na osnovu Situacione analize i Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, te su pozvani partneri da daju svoje sugestije i prijedloge oblasti u kojima bi UNICEF mogao pružati podršku u periodu 2021-2025. godina.

Konsultacijama su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija vlasti na različitim nivoima, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i međunarodnih razvojnih partnera, kao i ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović.