ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

У Новом Саду  је 29. и 30.октобра 2019. године организован дводневни Међународни научно-стручни скуп посвећен значајном јубилеју - тридесетогодишњици од усвајања Конвенције о правима дјетета. Скуп под називом „Заштита права детета - 30 година од усвајања Конвенције о правима детета", организовали су Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.

Конференција је окупила велики број учесника из Америке, Енглеске, Норвешке, Холандије, Италије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Мађарске, Русије, Кине и других земаља, различитог дисциплинарног усмјерења и богатог професионалног искуства, како би комплекс дјечијих права био на што потпунији начин елабориран. Конференцији је присуствовала и Драгица Радовић, омбудсман за дјецу Републике Српске.

Скуп је отворио проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман,  и нагласио да је ово још једна прилика да се подсјетимо да је Конвенција утемељила обавезе држава потписница да на активан начин упознају, како одрасле, тако и дјецу, са принципима и одредбама којима је конкретизована Општа декларација о правима човјека, а по којима дјетињству припада посебна брига и помоћ.

У свом обраћању учесницима омбудсман за дјецу је нагласила значај институције Омбудсмана за заштиту права дјетета, као независне институције, пренијела учесницима искуства у раду Омбудсмана за дјецу Републике Српске, те позвала одрасле, представнике институција и субјеката заштите да дјеци пруже љубав, јер и ако није предвиђено као основно право дјетета, дјеца имају право на љубав.

У току конференције одржала су се и два округла стола на којима се дебатовало о заштити права дјеце, али из различитих перспектива; на првом су се дјечија права тематизовала из угла независних институција и установа социјалне заштите, док се на другом округлом столу говорило о улози правосудних органа у заштити права дјеце.

Конференција у Новом Саду је окончана потписивањем регионалног Споразума  о сарадњи између Покрајинског заштиника грађана - омбудсмана и Омбудсмана за дјецу Републике Српске. Споразум предвиђа сарадњу у областима истраживачког рада, организације заједничких савјетовања и кампања, издавању заједничких саопштења о кршењу права дјетета, међусобне студијске посјете изабраних, постављених и запослених лица ради консултације, размјене знања и искустава, као и поступање једне споразумне стране по замолници за правну помоћ друге споразумне стране.