ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Настављајући активности „О твојим правима у твојој школи" представници Омбудсмана за дјецу посјетили су Основну школу „Милан Ракић" у Бања Луци.

Радионица на тему „Да ли знамо шта је насиље?" одржана је за једно одјељење осмог разреда и представнике Савјета ученика од шестог до деветог разреда. У уводу радионице представљена им је УН Конвенција о правима дјетета, као и  одредбе Протокола о поступању у случају насиља, злостављања и/или занемаривања дјеце, а потом се разговарало о насиљу.

Комуникација с ученицима брзо је успостављена и није им било тешко дефинисати насиље и његове врсте. У задатим проблемским ситуацијама су знали препознати насиље и која врста насиља је у питању. Разговором о проблемским ситуацијама које садрже насилне елементе понашања, закључили су да такав приступ води још дубље у проблем, па увиђају да треба другачије поступати и вјежбати ненасилну комуникацију. Уколико би били жртве насиља или имали сазнања да је неко дијете жртва било којег облика насиља у школи, о томе би, како кажу, разговарали са педагогом, психологом школе или са разредником, а изван школе би се обратили родитељима, што говори о међусобном повјерењу и отворености стручне службе и наставног особља, као и родитеља за све проблем с којима би се дјеца могла суочити.

Разговарајући с дјецом о њиховим правима сазнали смо да многа права познају, али да нису до сада чули за Омбудсман за дјецу, те су им представници Инстуције појаснили надлежности и овлашћења и упутили их на то да се и сами могу обратити са свим питањима везано за остваривање, промоцију и заштиту њихових права.