DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetila je Tehničku školu „Mihajlo Pupin" u Bijeljini.

Škola ima dugu tradiciju. Počela je sa radom davne 1921. godine i jedna je od najuspješnijih, što je potvrdilo i prestižno priznanje koje je Tehničkoj školi u Bijeljini, kao najboljoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini dodijeljeno 25. oktobra. Direktor je istakao da postoji veliko interesovanje svršenih osnovaca za upis u ovu školu, koja na četiri smjera (eletrotehnika, mašinstvo i obrada materijala, saobraćaj, šumarstvo i obrada drveta)  nudi  sedam, na tržištu rada vrlo traženih, zanimanja.

Edukativna radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa 25 učenika I-2 razreda. Učenici su temu nasilja prihvatili sa radoznalošću i o svakoj vrsti nasilja, aktivno učestvovali iznoseći primjere sa kojima su upoznati. Kroz igre uloga su za predstavljenu vrstu nasilja, iznosili svoje mišljenje kako bi trebalo reagovati u datoj situaciji. Ova aktivnost na radionici pokazala je da učenici nisu dovoljno upoznati sa odredbama Protokola o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja, među djecom i mladima u obrazovnom sistemu, kao i da nemaju jasnu informaciju kome treba u školi da se obrate u slučaju nasilja. Predstavnica Ombudsmana predložila je rukovodstvu škole da obezbjedi upoznavanje učenika sa odredbama Protokola.

Na kraju radionice, zaključak je da je bila korisna i iskazana je potreba, kako od strane učenika, tako i rukovodstva škole, da se nastavi saradnja Ombudsmana za djecu i škole.