DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Povodom „Dječije nedjelje", predstavnici kancelarije Ombudsmana za djecu iz Doboja podržali su organizaciju radionice u prostorijama „Kutka" za djecu koja pohađaju ovaj oblik predškolskog programa a koji obezbjeđuje inkluziju predškolske djece sa smetnjama u razvoju.

Članovi Savjeta učenika i sekcije Crvenog krsta Tehničke škole iz Doboja pomogli su malim drugarima da na radionici nauče nešto više o pravima djeteta.

Tokom zajedničkog druženja, kroz razgovor i crtanje, predškolci su istakli pravo na igru  kao preduslov za srećan rast i razvoj djece. Zajednički su izradili plakat „Kalendar dječijih prava".