DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, posjetio je Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić" U Modriči i sa članovima Savjeta učenika održao radionicu iz ovogodišnjeg programa „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Na sastanku sa direktoricom Centra, koji je prethodio radionici, razgovarano je o radu ove ustanove i o tekućim pitanjima i problemima sa kojima se susreću, ali i o budućoj međusobnoj saradnji i aktivnostima sa ciljem upoznavanja učenika s njihovim pravima i obavezama.

Na radionici na temu „Da li znamo šta je nasilje?", đaci su priznali da nisu imali priliku da se upoznaju sa radom Institucije, pa su pažljivo saslušali informacije o nadležnostima i načinu rada Ombudsmana za djecu. Vrlo brzo su se aktivno uključili u diskusiju i svojim pitanjima i primjedbama pokazali da im je tema zanimljiva i da već dosta znaju o vrstama, uzrocima i posljedicama nasilja. Smatraju da se vršnjačko nasilje sve češće događa, a da je verbalno i psihičko nasilje češće izraženo u odnosu na ostale oblike i da se najčešće vrši kroz grupni napad na žrtvu. Mišljenja su da nasilnici nastoje da se takvim ponašanjem dokažu i istaknu u svom društvu i da na sebe skrenu pažnju.

Smatraju da je razgovor na temu nasilja uvijek koristan, istakli su da će saznanja i zapažanja koja su stekli na radionici prenijeti vršnjacima na časvima odjeljenske zajednice, te su predložili da se radionica sa sličnom temom ponovo održi.