ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Омбудсман за дјецу Драгица Радовић и замјеник Нада Граховац разговарали су данас у Министарству просвете и културе са министрицом мр Наталијом Тривић о бројним питањима остваривања права дјеце у образовном систему.

Посебно је било ријечи о обавези васпитно образовних установа, да у складу са законом, обезбједе ефикасне механизме заштите дјеце од различитих облика насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације у складу са Протоколом о поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања дјеце, те о обавези ресорног Министарства у доношењу одговарајућих општих аката у складу са законом, посебно Правилника о дисциплинској одговорности ученика. На иницијативу омбудсмана за дјецу, Законом је регулисано да ће ресорно Министарство донијети јединствен правилник о дисциплинској одговорности ученика.  

Заједничка је оцјена да унапређење бриге за дјецу захтијева сталну сарадњу надлежних служби и институција, мултидисциплинарни приступ и заједничко ангажовање, како би се у датим условима осигурао најбољи интерес дјетета.