DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U sklopu trodnevnog seminara „Up Date You" lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca BiH u Bijeljini posjetio je kancelariju Ombudsmana za djecu u Bijeljini. U posjeti je bilo 14 srednjoškolaca iz Bijeljine, Tuzle, Modriče i Šamca, koji su željeli da saznaju nešto više o ulozi, značaju i ovlaštenjima Ombudsmana za djecu Republike Srpske i u tom konktekstu o pravima djece, problemima sa kojima se  najčešće susreću djeca i mladi. O svim tim pitanjima im je govorila zamjenica ombudsmana i istakla da je jako bitno da Institucija bude dostupna kako djeci i roditeljima tako i relevantnim  institucijama.

Tema koja je najviše interesovala srednjoškolce je pitanje vršnjačkog nasilja. U tom kontekstu se razgovaralo i o problemima u obrazovanju, posebno o odnosu profesor-učenik, odgovornosti i međusobnom poštovanju.

Predstavnici lokalnog tima AsuBiH su, na osnovu svojih iskustava izrazili nepovjerenje u kvalitetan rad stručnih timova u školama (psiholozi, pedagozi..), u smislu „da nisu u funkciji potreba učenika i ne vide stvarni smisao njihovog postojanja u školama". Dalje su istakli potrebu da se tokom obrazovnog procesa više obrati pažnja na mentalno zdravlje djece i mladih (sa posebnim osvrtom na depresije i pojavu suicidalnosti, ali i druge psihološke probleme). Predlažu direktnu podršku profsionalaca u saradnji sa porodicom, ali i kontinuiranu edukaciju  učenika kroz seminare, radionice ili da određeni broj časova na ove teme  bude obavezan dio školskog programa. Izrazili su potrebu za podrškom Ombudsmana za djecu u realizaciji te ideje.