ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

У организацији Мреже Снажнији глас за дјецу, у Бањој Луци је данас одржана једнодневна обука професионалаца из области породичне и социјалне заштите „Најбољи интерес дјетета у области породично правне заштите", а којој су присуствовали и представници институције Омбудсмана за дјецу.

У Конвенцији о правима дјетета и другим документима који се директно или индиректно тичу права дјетета стандард „најбољи интерес дјетета" прихваћен је као једно од основних начела за уређење и заштиту ових права. Конвенција обавезује јавне и привате институције за социјалну заштиту, судове, управне органе и законодавна тијела да у свим активностима које се тичу дјеце првенствени значај придају најбољем интересу дјетета. Процјену и утврђивање НИД-а морају вршити професионалци оспособљени за доношење одлука које се тичу дјеце, првенствено тимским радом, а ако је потребно и користећи савјете и помоћ стручњака који нису укључени у тим.

Обука је реализована по посебно израђеном Модулу: "Најбољи интерес дјетета у области породично правнезаштите". Модул се наслања на документ:  Смјернице за процјену и утврђивање најбољег интереса дјетета, које су припремљене да послуже као средство и водич доноситељима одлука и практичарима при процјени и утврђивању НИД-а, односно да уз уважавање посебних околности сваког конкретног дјетета, конкретне ситуације и конкретног времена у којем се доноси одлука, одаберу најбоље рјешење за дијете и заштите његов најбољи интерес.

Модулом је обрађено седам тематских јединица: сазнање/утврђивање поријекла дјетета, остваривање родитељског старања, одржавање личних односа и непосредних контаката дјетета с родитељем с којим не живи, мјере према родитељима ради заштите права и интереса дјетета, издржавање дјетета и заштита имовинских права и интереса дјетета, међународна отмица дјетета, усвојење и старатељство.

Водитељица обуке је била др Сузана Бубић, професор емеритус породичног права.