ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

У организацији World Vision у БиХ и Мреже Снажнији глас за дјецу, у Сарајеву је данас представљен Индекс дјечије заштите 2.0 у БиХ.

Овај, други по реду извјештај, плод је рада 14 експерата у области заштите дјеце и њихових права. Кроз праћење напретка на основу 987 индикатора Извјештај говори о степену успјешности БиХ у провођењу обавеза преузетих потписивањем УН Конвенције о правима дјетета. У односу на први Индекс из 2016. године, овогодишњи је укључио и анализирање неких нових области, између осталог заштиту дјеце у сукобу са законом и заштиту права дјеце избјеглица.

У Извјештају је констатовано да су законска рјешења у области заштите и поштовања дјечијих права добра, али је у неким дијеловима њихова примјена још увијек проблем.

Општи је закључак да је, у односу на 2016. годину, примјетан значајан напредак у свим праћеним областима као што су заштита дјеце од дискриминације, заштита од свих видова насиља, али су на бази уочених слабости система заштите дјеце дате и препоруке у правцу поправљања и побољшања положаја и поштовања права дјеце.