DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Sarajevu je danas u organizaciji UNICEF-a održana završna konferencija programa  „Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica", na kojoj su prezentovani rezultati rada na programu, zaključci završne evaluacije programa i preporuke za nastavak aktivnosti.

Učesnicima konferencije obratili su se i visoki zvaničnici, gdin. Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH i gđa. Afshan Khan, direktorica UNICEF-ovog Regionalnog ureda za Evropu i Centralnu Aziju.

Na konferenciji su predstavnici vladinih institucija i nevladinog sektora govorili o aktivnostima koje su realizovane u prethodnom periodu i posebno o ključnim postignućima na programu i primjerima dobre prakse u ostvarivanju prava svakog djeteta-prava na život i odrastanje u porodici.

Svako dijete treba porodicu. I dijete koje nema porodicu, ili ona nije u mogućnosti odgovoriti na potrebe djeteta i svoje roditeljske obaveze-opet treba porodicu. Zato je važno jačati sistem hraniteljstva i omogućiti pravo na porodicu svakom djetetu, za koga se u odgovarajućem postupku utvrdi da je ovaj oblik zbrinjavanja u njegovom najboljem interesu.

Iz Institucije ombudsmana za djecu konferenciji je prisustvovala Nada Grahovac.