DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

JU Javni fond za dječiju zaštitu započeo je realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske 2019.godine".

Projekat se  realizuje od 2002. godine i u prethodnih 17 godina obuhvatio je preko 30 000 lica - djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. Ciljne kategorije su  prije svega djeca vulenarabilnih kategorija: djeca iz socijalno ugroženih porodica - korisnici prava iz socijalne i dječije zaštite, iz višečlanih porodica,  iz porodica boračke populacije, djeca sa smetnjama u razvoju i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i iz porodica čiji su roditelji invalidi. Sa mališanima iz osjetljivih kategorija, u smjenama na inkluzivnom principu, učestvuju i posebno nadarena djeca, talentovani sportisti i dr. Upravo ta različitost je najveća vrijednost Projekta i u funkciji je ostvarivanja zadatih projektnih ciljeva: razvijanju osjećaja empatije, pripadnosti vršnjačkoj grupi bez obzira na razlike, socijalizaciji djece u svakom smislu, ali i pordška roditeljima koji su u pratnji djece sa smetnjama u razvoju.

U naredne tri godine realizacija Projekta će biti, kao i u prethodnom periodu, u uslužnom prostoru Omladinski hostel „Užice" u Bečićima, opština Budva.

Programske aktivnosti će se realizovati u periodu od 20.05 do 21.09.2019. godine u ukupno četrnaest smjena, od čega je trinaest desetodnevnih, a jedna (prva) osmodnevna smjena. Očekivani obuhvat Projektom je 2000 lica.

Ombudsman za djecu Republike Srpske će i ove, kao i prethodnih godina, pratiti tok i realizaciju projekta „Socijalizacija djece Republike Srpske".