ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Народна скупштина Републике Српске је на Четвртој редовној сједници одржаној 15. маја  2019. године једногласно усвојила Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2018. годину што довољно говори о односу Народне скупштине према Институцији, али и о сагласности о потреби системских рјешења у различитим ресорима ради унапријеђења система дјечије заштите у цјелини.

Ово је десети по реду извјештај Омбудсмана за дјецу који садржи преглед стања остваривања и заштите права дјеце у Републици Српској и приједлог мјера за унапријеђење постојећег стања.

Током 2018. године, Омбудсман за дјецу је поступао у укупно 672 појединачна предмета од којих је 551 предмет отворен по пријавама/жалбама, 49 предмета је покренуто по службеној дужности, док су 72 предмета пренесена из ранијег периода.

Поред обраде појединачних пријава/жалби Омбудсман за дјецу је упутио 12 препорука надлежним субјектима и сачинио два посебна извјештаја: Право на предшколско васпитање и образовање у Републици Српској и Превенција употребе дувана и алкохола међу дјецом и младима.

У складу са законом утврђеним овлаштењима, Омбудсман за дјецу је доставио и мишљења на Приједлог Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце и мишљење око одређивања година дјетета у складу са чланом 8. Опште уредбе (ЕУ) 2016/679 о заштити података Агенцији за заштиту личних података у БиХ.

Омбудсман за дјецу је Годишњим извјештајем за 2018. годину указао и на потребу доношења дугорочног стратешког документа за унапријеђење друштвене бриге о дјеци у Републици Српској, затим новог Закона о спорту и Закона о алиментационом фонду за дјецу, измјена и допуна Породичног закона, Правилника о критеријумима и поступку за идентификовање и праћење талентоване дјеце,  те  других важних докумената којима ће се осигурати адекватна заштита дјеце.