DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Povodom Međunarodnog dana porodice, u Sarajevu je danas održana konferencija „Usmjerite pažnju na djecu i mlade u BiH". Cilj konferencije je bio ukazati na važnost porodice u odrastanju svakog djeteta, ali i neophodnost prepoznavanja nepovoljnih okolnosti u porodici, posebno različitih oblika zanemarivanja djeteta, kojima se ugrožava njegov nesmetan razvoj.

Osnovno pravo svakog djeteta je život u porodici; država je dužna pomoći roditeljima da odgovore na potrebe djece i na svoje roditeljske obaveze, ali  i da interveniše u slučaju kada je dobrobit djeteta u porodici ugrožena.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Institucije ombudsmana za djecu. Nada Grahovac, u svom obraćanju prisutnima  „Svako dijete treba porodicu", ukazala je između ostalog, da i kada  dijete nema roditelje ili oni nisu u mogućnosti brinuti se o njemu, dijete opet treba porodicu- hraniteljsku ili usvojenje. Dijete ima pravo na najbolji interes, a odrasli i obavezu i odgovornost da im to osiguraju.