DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji MyRight u partnerstvu sa udruženjem Duga, u Sarajevu je 9 i 10 aprila održana radionica  pod nazivom „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada", a vezano za implementaciju inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Opštim komentarom na član 24 Konvencije o pravima lica sa invaliditetom.

U toku dvodnevne radionice, kojoj su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava obrazovanja i nevladinog sektora, posebno su obrađene teme koje se odnose na pravni osnov za implementaciju, međunarodne i domaće politike, mehanizme razvoja politika sa fokusom na razumijevanje različitosti, te indikatore za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja.

Radionici su prisustvovali i ombudsman za djecu i zamjenik.