DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom  Međunarodnog dana borbe protiv alkoholizma, u organizaciji Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, u Doboju je održan okrugli sto „Alkohol i nasilje".

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Centra za socijalni rad Doboj, Policijske uprave Doboj, Okružnog javnog tužilaštva Doboj, Zavoda za javno zdravstvo PJ Doboj, Doma zdravlja Doboj, UG „Budućnost" Modriča, predstavnici Opštine Stanari, predstavnici Ombudsmana za djecu, te predstavnici različitih udruženja građana. Prema riječima uvodničara, tema ovogodišnjeg okruglog stola nametnula se iz prakse u radu Centra za zaštitu mentalnog zdravlja jer je najveći procenat počinjenog nasilja uopšte, a naročito nasilja u pоrodici povezan sa konzumiranjem alkohola. Tokom diskusije učesnika bilo je riječi o provođenju postojećih zakonskih propisa ali i potrebi da se još od najmlađeg uzrasta osnovne škole radi na prevenciji upotrebe alkohola i prevenciji nasilja.

Predstavnik Ombudsmana za djecu upoznao je prisutne sa preporukama iz posebnog izvještaja Institucije „Prevencija upotrebe duvana i alkohola među mladima i djecom" iz decembra 2018. godine, te ukazao na neophodnost povezivanja i saradnje subjekata zaštite, naročito kada su u pitanju maloljetna lica.

Zaključci sa ovog okruglog stola uglavnom se odnose na neophodnost koordinisanog angažmana relevantnih institucija i njihovog povezivanja na lokalnom nivou kako bi se provodili preventivni programi usmjereni ka građanima a naročito ka omladini.