DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U nastavku saradnje sa SŠC „NikolaTesla" Brod, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, na poziv uprave ponovo je posjetio Centar i sa đacima drugog razreda održao dvije radionice iz oblasti vršnjačkog nasilja.

Radionicama su pored đaka prisustvovali i zainteresovani nastavnici. Nakon predstavljanja Institucije, njenog načina rada i nadležnosti, učenicima su prezentovane osnovne odredbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, a potom se razgovaralo o nasilju s naglaskom na verbalno zlostavljanje, i na sve češće uznemiravanje neprimjerenim porukama i sadržajima preko mobilnih telefona i na društvenim mrežama. Učesnike u radionici su posebno zanimali primjeri i iskustva iz prakse Ombudsmana, nakon čega su i oni iznosili svoje stavove o uzrocima i posljedicama koje nasilje ostavlja na žrtvu, ali i o problemima s kojima su se neki od njih susretali. Smatraju da u nekim slučajevima prijava nasilja izostane zbog nepovjerenja u to da će žrtva biti zaštićena i zbog straha od moguće osvete i novog nasilja ako nasilnik ili nasilnici za to saznaju.

Poslije radionice održan je sastanak sa stručnim timom i rukovodstvom škole na kojem je razgovarano o iznesenim stavovima i zapažanjima djece u vezi sa nasiljem, te o aktivnostima koje se u školi provode radi njegove prevencije. Zbog aktuelnosti teme i pokazane zainteresovanosti, rukovodstvo škole je predložilo i zamolilo da održimo radionicu na ovu temu i sa đacima trećeg razreda Centra.