ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

У Лопарама је данас одржан састанак Актива директора свих предшколских установа Републике Српске, којем је на позив предсједника Актива присуствовала и замјеница омбудсмана за дјецу мр Јованка Вуковић.

Домаћин је био ЈУ Дјечији вртић „Лопаре" и општина Лопаре. На састанку, коме  је присуствовала и Наташа Цвијановић, нaчeлница Oдjeљeњa зa прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe у Министарству просвјете и културе, разговарало се о стању у вртићимa чиjи je oснивaч лoкaлнa сaмoупрaвa, реализацији Прoгрaма припрeмe дjeцe зa пoлaзaк у шкoлу, кao и изрaди дидaктичких игрaчaкa.

Посебно интересантна тема била је примјена новог Правилника о начину остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју, и шта то у ствари значи у пракси. Разговарало се о конкретним проблемима који се јављају приликом (не)пријема дјеце са сметњама у развоју у вртић и програму рада са том дјецом у вртићким групама.

Овај састанак био је и прилика да се сагледају могућности сарадње Институције и установа предшколског васпитања и образовања, са циљем унапређења положаја дјеце предшколског узраста.