DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prema ranijoj najavi, Kancelariju Ombudsmana za djecu Republike Srpske u Bijeljini, danas je, posjetio ekspertski tim GIZ-a (Njemačke organizacija za međunarodnu saradnju), koja u ime Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj od 1995.godine djeluje u BiH .

Tom prilikom članovi tima predstavili su planove GIZ-a za nastavak projekta „Socijalna prava za ranjive grupe" koji je u Bijeljini, Tuzli, Brčko Distriktu i Gradačcu realizovan u periodu od 2015-2018. godine. Na bazi dosada postignutih rezultata planirano je da se projekat nastavi i u drugim lokalnim zajednicama u regiji.

Pokazali su interesovanje za rad Ombudsmana za djecu Republike Srpske, a naročito saradnju  Institucije sa lokalnom zajednicom. Zamjenica ombudsmana za djecu mr Jovanka Vuković, predstavila je nadležnosti, rad i aktivnosti Institucije, i u tom kontekstu djelovanje Kancelarije u Bijeljini.

Predstavnici ekspertskog tima su izrazili želju da se u narednom periodu razgovara o eventualnim modalitetima participacije Institucije u daljoj realizaciji projekta „Socijalna inkluzija i reintegracija posebno ranjivih grupa u Istočnoj Evropi".