DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Na poziv iz JU „Stručna i tehnička škola" Derventa, predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, posjetio je školu i održao dvije radionice sa đacima koji se obrazuju za poslovno pravne tehničare, kao nastavak saradnje, u okviru koje je Ombudsman za djecu lani već organizovao radionice u ovoj školi. S obzirom na usmjerenje u školovanju učesnika radionica, rukovodstvo škole je predložilo da ove radionice budu tematsko-obrazovnog karaktera pod nazivom: „Ombudsman za djecu - iskustva iz prakse".

Radionice su održane sa dva odjeljenja, drugog i četvrtog razreda. Nakon predstavljanja institucije Ombudsmana za djecu, nadležnosti i ovlašćenja, đacima su predstavnjeni rezultati koje je Institucija ostvarila u postupku izmjene postojećih i donošenja novih propisa u vezi sa zaštitom djece od nasilja i zlostavljanja, kao i neki primjeri iz prakse. Tema  im je bila veoma zanimljiva, a predstavljeni primjeri iz prakse su ih potaknuli na ozbiljan razgovor. Iznosili su i svoja zapažanja i primjedbe u vezi sa zaštitom dječijih prava; neki su se pohvalili da su već stekli određena saznanja o ovoj instituciji, nažalost zahvaljujući problemima, sa kojima su se njima bliska lica susretala u vezi sa ostvarenjem svojih prava. Kritički su se osvrnuli na probleme iz oblasti socijalne zaštite, kao i na probleme koji se odnose i u vezi su sa sve češćom pojavom nasilja nad djecom. Njihovi stavovi i način razmišljanja pokazali su da su stekli dobro znanje u dosadašnjem školovanju.

Složili su se da im je učešće u radionici bilo veoma korisno i zanimljivo, da su svoje znanje proširili i da su stekli jedno novo iskustvo.