ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

У организацији Мреже „Снажнији глас за дјецу/"Земља дјеце у БиХ", у Бањој Луци је данас одржана промоција публикације - водича за професионалце „Смјернице за процјену и утврђивање најбољег интереса дјетета". Пројекат је подржан од стране УНИЦЕФ-а БиХ.

Најбољи интерес дјетета један је од основних принципа на коме се заснива и штити цијели корпус права дјетета садржаних у Конвенцији, без чијег се поштивања ниједно друго право не може у потпуности остварити. Смјернице су рађене за област породичне и социјалне заштите, образовања, здравствене заштите, грађанских судских поступака, кривичних поступака, као и за израду јавних политика, закона и подзаконских аката који се тичу дјеце. Намјењене су професионалцима, органима и тијелима, у чијој надлежности су поступци у којима се одлучује о питањима која се тичу дјетета, прије свега: судијама, тужиоцима, стручним сарадницима суда и тужилаштва, адвокатима, стручним радницима органа старатељства (посебно социјалним радницима), здравственим и васпитно-образовним радницима, професионалцима у законодавној и извршној власти, те полицијским службеницима и студентима хуманистичких наука.

Промоцији су присуствовали и представници Омбудсмана за дјецу Републике Српске, који су дали свој допринос на утврђивању Смјерница и креирању публикације.