DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske mr Jovanka Vuković, posjetila je danas Zvornik.

U prvom dijelu posjete, u Gradskoj upravi Zvornika, sastala se sa gradonačelnikom gospodiom Zoranom Stevanovićem. Tom prilikom predstavljena je uloga i značaj institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Poseban akcenat stavljen je na značaj novootvorene kancelarije Ombudsmana za djecu u Bijeljini, ne samo za Grad Bijeljinu nego i za cijelu regiju. Gradonačelnik je iskazao zadovoljstvo činjenicom da se otvaranjem kancelarije u Bijeljini institucija Ombudsmana približila potencijalnim korisnicima, djeci i porodici, ali i svoju spremnost za intenzivnu saradnju i podršku grada Zvornika Ombudsmanu za djecu u daljem unapređenju položaja djece i porodice u ovoj regiji. Smatra vrlo prihvatljivom ideju o eventualnom uvođenju uredovnog dana Institucije u Zvorniku, koja će se tokom dogovorene saradnje precizirati.

U drugom dijelu, organizovana je posjeta vrtiću JPVU „Naša radost". Nakon obilaska objekta, koji je vrlo uredan i dobro opremljen, održan je sastanak sa direktorom vrtića, gospodinom Vukomirom Stankovićem, koji je istakao da je „Naša radost" vrtić sa najvećim obuhvatom djece (oko 500 mališana u gradskim i područnim objektima), te da imaju 60 zaposlenih, od čega 48 stručnih radnika. Pored vaspitača vrtić ima i stručni tim koji čine: psiholog, pedagog i logoped.

Gospodin Stanković je i predsjednik Aktiva direktora predškolskih ustanova Republike Srpske i to je bila prilika da se razgovara o aktuelnim temama u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srpskoj. Iskazana je obostrana spremnost i interesovanje da se intenzivira saradnja institucije Ombudsmana i Aktiva direktora PU RS u cilju unapređenja sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja i time položaja djece uzrasta do šest godina u Srpskoj.