DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku UNICEF-a BiH,  Ministarstva pravde Republike Srpske i pravosudnih institucija, realizovalo je treću od planiranih sedam trodnevnih regionalnih edukacija za stručne radnike (socijalne radnike, psihologe, pedagoge) u okviru oblasti posredovanja pri provođenju vaspitnih preporuka. Edukacije predstavljaju novinu u sistemu socijalne zaštite i sistemu maloljetničkog pravosuđa, i  u velikoj mjeri će uticati na jačanje kompetencija stručnih radnika centara za socijalni rad, kao i na prevenciju maloljetničkog prestupništva, osnaživanje djece i porodica i pružanje podrške u očuvanju osnovnih društvenih vrijednosti.

Na poziv Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, edukaciji je prisustvovala zamjenica ombudsmana za djecu mr Jovanka Vuković, dipl.socijalni radnik. Edukacija će svakako doprinijeti da Institucija Ombudsmana bude uključene u aktuelne tokove u oblasti unapređenja društvene brige o djeci i u segmentu maloljetničkog pravosuđa.