DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U cilju poboljšanja položaja djece romske populacije na području regije Grada Bijeljina i šire, institucija Ombudsmana za djecu Republike Srpske, već duži niz godina ima kvalitetnu saradnju sa UG „Otaharin".
Zamjenice ombudsmana za djecu, mr Jovanke Vuković posjetila je danas Dnevni centar za djecu iz UG „Otaharin". Tom prilikom se upoznala sa uslovima boravka djece, a članovi Stručnog tima Udruženja su prezentovali usluge, koje se pružaju mališanima, kao i aktivnosti i aktuelne projekte koje realizuje ovo Udruženje.

Posjeta je iskorištena i za organizovanje radionice za oko 40-tak roditelja iz Udruženja, kojoj su prisustvovali i predstavnci Centra za socijalni rad, Gradske uprave i pedagog OŠ „Jovan Dučić". Na radionici se razgovaralo o najznačajnijim problemima koji se tiču njihove djece. Prije svega tema je bila neredovno pohađanje nastave, tj. razlozi izostajanja iz škole ili uopšte neupisivanje u školu. Prisutnim roditeljima ukazano je na značaj obrazovanja, kao najbolji interes djece. Roditelji čija djeca ne pohađaju osnovnu školu upozoreni su da time narušavaju pravo djeteta na obrazovanje, koje im garantuje UN Konvencije i da su direktno odgovorni za kršenje tog prava vlastite djece, što podrazumijeva i sankcije zbog zanemarivanja roditeljskih prava i dužnosti. Razgovaralo se i o problemu i posljedicama prosjačenja, kao vida eksploatacije djece. Najviše interesovanja roditelji su pokazali za uslove  ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.