DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Na kraju ovogodišnjih aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnik Ombudsmana za djecu, posjetio je danas Srednju školu „Nikola Tesla" u Brodu.

Domaćini, školski pedagog i psiholog pomogli su u organizovanju radionice „Da li znamo šta je nasilje?", na kojoj su učestvovali grupa učenika-predstavnika odjeljenskih zajednica i članovi Savjeta učenika. Tema im je bila interesantna pa su se svi aktivno uključili u razgovor o pojavi i posljedicama nasilja. Smatraju da je vršnjačko verbalno zlostavljanje nažalost postala česta pojava a sve češće se, kako kažu, vrši i upotrebom savremene tehnologije - upotrebom mobilnih telefona i kroz sadržaj poruka ili stavovima preko društvenih mreža. Iznosili su stavove i mišljenja o razlozima zlostavljanja i posljedicama koje žrtve osjećaju i trpe, o „navijanju ili podržavanju vrijeđanja ili ponižavanja". Zapazili su da često izostaje saosjećanja sa žtrvama nasilja. Iz tog razloga, zajednički smo zaključili da su ovakve radionice potrebne i korisne, jer pružaju priliku učenicima da iznesu svoje stavove, ali i i da nauče kako pravilno i odgovorno reagovati i nositi se sa situacijama u kojima mogu biti žrtve ili svjedoci nasilja.

Obećali su da će strečena znanja da će stečeno znanje i informacije koje su dobili  prenijeti svojim drugarima u odjeljenskim zajednicama.