DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, posjetio je danas  Osnovnu školu „Ivo Andrić" u mjestu Đulić, pored Teslića i sa učenicima drugog i trećeg odjeljenja osmog razreda održao radionice na temu  „Da li znamo šta je nasilje?".

Izuzetno raspoloženi, đaci su sa zadovoljstvom prihvatili razgovor o temi koja ih je zainteresovala. Pokazali su da su na časovima u školi već upoznati o temi nasilja, vrstama i posljedicama koje ova pojava nosi. Iznosili su svoja mišljenja i odgovarali na pitanja kako bi se ponašali i zaštitili u situaciji da su svjedoci ili žrtve nasilja. Istakli su da je u međusobnom odnosu i ophođenju česta pojava verbalnog zlostavljanja, koje se najčešće izražava psovkama, prijetnjama  i raznim uvredama, te da se takav međusobni odnos i komunikacija često praktikuje i putem mobilnih telefona. Prema njihovim riječima fizičko nasilje i drugi oblici zlostavljanja koje smo pominjali u razgovoru rijetko se dešavaju u njihovoj sredini, jer, kako kažu, žive u manjem mjestu u kojem  se svi međusobno poznaju. Smatraju da je često neka sitnica ili međusobno nerazumijevanje povod za svađu, koja se nekad pretvori u vršnjački sukob, što prouzrokuje dalje nesporazume  i da se tako krug međusobnih sukoba zatvara. Svjesni su da su takve situacije posljedica  nedovoljne spremnosti za razgovor i uvažavanje drugačijeg mišljenja ili stava. Poterbno je istaći da su radu i razgovoru sa djecom prisustvovali i zainteresovani nastavnici, pedagogica i direktorica škole.

Nakon rada sa djecom, predstavnik Ombudsmana održao je sastanak sa direktoricom i pedagogicom škole na kojem je razgovarano i o temi radionice, iskustvima i praksom osoblja škole u primjeni Protokola o postupanju uslučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Izrazili su zadovljstvo što je njihova škola izabrana za domaćina ovakvoj aktivnosti Ombudsmana za djecu  uz želju da se radionica na ovu ili neke druge teme ponovo organizuje u njihovoj školi.